Plagáty

Plagáty, ktoré sme robili pre neziskovú organizáciu Stopka v Ružomberku:

Výroba sviečok:

Šperky z PET fliaš:

Drôtikovanie:

Pozvánka pre táborových inštruktorov:

Zdobenie veľkonočných vajíčok:

D-zmysel (deň otvorených dverí a nábor dobrovoľníkov):

Pedigovanie:

Plstenie:

Sladká sobota:

Plagát pre sledge hokejistov:

Peter Štít, Na Sihoti 1164/2, 02601 Dolný Kubín, pstit@pstit.sk, ++421-948-017474