Mičínsky Pitvor


Najlepší festival, jún 2022

TUC_3629, 1/1250 sec at f / 4,5, ISO 100
TUC_3629, 1/1250 sec at f / 4,5, ISO 100
1
TUC_3632, 1/1600 sec at f / 4,5, ISO 100
TUC_3632, 1/1600 sec at f / 4,5, ISO 100
2
TUC_3634, 1/1000 sec at f / 4,5, ISO 100
TUC_3634, 1/1000 sec at f / 4,5, ISO 100
3
TUC_3701, 1/1250 sec at f / 6,3, ISO 200
TUC_3701, 1/1250 sec at f / 6,3, ISO 200
4
TUC_3741, 1/320 sec at f / 7,1, ISO 200
TUC_3741, 1/320 sec at f / 7,1, ISO 200
5
TUC_3754, 1/640 sec at f / 5,0, ISO 200
TUC_3754, 1/640 sec at f / 5,0, ISO 200
6
TUC_3865, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 2000
TUC_3865, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 2000
7
TUC_3880, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 800
TUC_3880, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 800
8
TUC_3887, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 800
TUC_3887, 1/100 sec at f / 5,0, ISO 800
9
TUC_3924, 1/2500 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_3924, 1/2500 sec at f / 8,0, ISO 160
10
TUC_3940, 1/2500 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_3940, 1/2500 sec at f / 8,0, ISO 160
11
TUC_3992, 1/320 sec at f / 7,1, ISO 400
TUC_3992, 1/320 sec at f / 7,1, ISO 400
12
TUC_4015, 1/4000 sec at f / 6,3, ISO 500
TUC_4015, 1/4000 sec at f / 6,3, ISO 500
13
TUC_4162, 1/2000 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4162, 1/2000 sec at f / 6,3, ISO 400
14
TUC_4175, 1/2000 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4175, 1/2000 sec at f / 6,3, ISO 400
15
TUC_4143, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4143, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
16
TUC_4165, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4165, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
17
TUC_4204, 1/1000 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4204, 1/1000 sec at f / 6,3, ISO 400
18
TUC_4216, 1/640 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4216, 1/640 sec at f / 6,3, ISO 400
19
TUC_4226, 1/1000 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4226, 1/1000 sec at f / 6,3, ISO 400
20
TUC_4329, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
TUC_4329, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
21
TUC_4342, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
TUC_4342, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
22
TUC_4472, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 320
TUC_4472, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 320
23
TUC_4476, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 320
TUC_4476, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 320
24
TUC_4434, 1/500 sec at f / 8,0, ISO 320
TUC_4434, 1/500 sec at f / 8,0, ISO 320
25
TUC_4747, 1/200 sec at f / 6,3, ISO 160
TUC_4747, 1/200 sec at f / 6,3, ISO 160
26
TUC_4751, 1/125 sec at f / 6,3, ISO 160
TUC_4751, 1/125 sec at f / 6,3, ISO 160
27
TUC_4756, 1/100 sec at f / 6,3, ISO 160
TUC_4756, 1/100 sec at f / 6,3, ISO 160
28
TUC_4760, 1/500 sec at f / 6,3, ISO 160
TUC_4760, 1/500 sec at f / 6,3, ISO 160
29
TUC_4818, 1/125 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_4818, 1/125 sec at f / 5,6, ISO 400
30
TUC_4832, 1/160 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_4832, 1/160 sec at f / 5,6, ISO 400
31
TUC_4803, 1/200 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_4803, 1/200 sec at f / 5,6, ISO 400
32
TUC_4901, 1/100 sec at f / 6,3, ISO 800
TUC_4901, 1/100 sec at f / 6,3, ISO 800
33
TUC_5028, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5028, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
34
TUC_5034, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5034, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
35
TUC_5051, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5051, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
36
TUC_5058, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5058, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
37
TUC_5061, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5061, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
38
TUC_5098, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5098, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
39
TUC_5112, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
TUC_5112, 1/250 sec at f / 4,0, ISO 800
40
TUC_3734, 1/640 sec at f / 5,0, ISO 800
TUC_3734, 1/640 sec at f / 5,0, ISO 800
41
TUC_3740, 1/1000 sec at f / 7,1, ISO 320
TUC_3740, 1/1000 sec at f / 7,1, ISO 320
42
TUC_4007, 1/320 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_4007, 1/320 sec at f / 5,6, ISO 400
43
TUC_3975, 1/200 sec at f / 7,1, ISO 200
TUC_3975, 1/200 sec at f / 7,1, ISO 200
44
TUC_3996, 1/640 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_3996, 1/640 sec at f / 5,6, ISO 400
45
TUC_4209, 1/1250 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4209, 1/1250 sec at f / 6,3, ISO 400
46
TUC_4135, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
TUC_4135, 1/3200 sec at f / 6,3, ISO 400
47
TUC_4249, 1/200 sec at f / 6,3, ISO 320
TUC_4249, 1/200 sec at f / 6,3, ISO 320
48
TUC_4313, 1/400 sec at f / 4,5, ISO 320
TUC_4313, 1/400 sec at f / 4,5, ISO 320
49
TUC_4281, 1/500 sec at f / 6,3, ISO 320
TUC_4281, 1/500 sec at f / 6,3, ISO 320
50
TUC_4301, 1/640 sec at f / 4,5, ISO 320
TUC_4301, 1/640 sec at f / 4,5, ISO 320
51
TUC_4374, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
TUC_4374, 1/4000 sec at f / 5,0, ISO 320
52
TUC_4383, 1/3200 sec at f / 8,0, ISO 320
TUC_4383, 1/3200 sec at f / 8,0, ISO 320
53
TUC_4403, 1/2000 sec at f / 8,0, ISO 320
TUC_4403, 1/2000 sec at f / 8,0, ISO 320
54
TUC_4489, 1/4000 sec at f / 6,3, ISO 320
TUC_4489, 1/4000 sec at f / 6,3, ISO 320
55
TUC_4543, 1/1600 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4543, 1/1600 sec at f / 8,0, ISO 160
56
TUC_4534, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4534, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
57
TUC_4592, 1/400 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4592, 1/400 sec at f / 8,0, ISO 160
58
TUC_4654, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4654, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
59
TUC_4667, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4667, 1/800 sec at f / 8,0, ISO 160
60
TUC_4683, 1/1000 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4683, 1/1000 sec at f / 8,0, ISO 160
61
TUC_4695, 1/1600 sec at f / 8,0, ISO 160
TUC_4695, 1/1600 sec at f / 8,0, ISO 160
62
TUC_4790, 1/100 sec at f / 5,6, ISO 400
TUC_4790, 1/100 sec at f / 5,6, ISO 400
63
TUC_4913, 1/80 sec at f / 6,3, ISO 800
TUC_4913, 1/80 sec at f / 6,3, ISO 800
64
TUC_4962, 1/100 sec at f / 4,5, ISO 800
TUC_4962, 1/100 sec at f / 4,5, ISO 800
65