Leika oslava


so spolužiačkami doma 2020

TUC_2885, 1/80 sec at f / 3,5, ISO 1000
TUC_2885, 1/80 sec at f / 3,5, ISO 1000
1
TUC_2904, 1/80 sec at f / 3,5, ISO 1250
TUC_2904, 1/80 sec at f / 3,5, ISO 1250
2
TUC_2908, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
TUC_2908, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
3
TUC_2924, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
TUC_2924, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
4
TUC_2931, 1/80 sec at f / 4,2, ISO 1250
TUC_2931, 1/80 sec at f / 4,2, ISO 1250
5
TUC_2937, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
TUC_2937, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
6
TUC_2943, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
TUC_2943, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
7
TUC_2947, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
TUC_2947, 1/80 sec at f / 4,5, ISO 1250
8
TUC_2976, 1/40 sec at f / 4,0, ISO 1250
TUC_2976, 1/40 sec at f / 4,0, ISO 1250
9